jeudi 24 décembre 2009

ԱՐՄԵՆԱԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻ ԵԼՈՒԹՅԸ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎԻ 2-ՐԴ ՕՐԸ

22 նոյեմբերի 2009-ին Արևմտյան Հայաստանի Հայերի երկրորդ վեհաժողովում
Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը:

congres-abrahamian-day2

Tseghakron | MySpace Vidéo

Aucun commentaire: