mercredi 7 juillet 2010

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վերհիշենք Արցախյան պայքարի դրվագները «Հայոց պատմության էջեր» հաղորդաշարից։
Հեղինակ Արտակ Մովսիսյան։

Aucun commentaire: