jeudi 15 octobre 2009

Սերժ Սարգսյանի «համահայկական ուղևորությունը»

Ուղևորության շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը այցելեց Փարիզ, Նյու Յորք, Լոս Անջելես, Բեյրութ եւ Դոնի Ռոստով

Aucun commentaire: