mercredi 18 avril 2012

Մանրակերտող Էդուարդ Ղազարյան - Շողակաթ 2008

Էդուարդ Ղազարյանի մանրաքանդակները շշմեցնում են մեր երևակայությունը իրենց չափերի փոքրությամբ: Մարդ լեգենդ, որը աշխատում է այնպիսի փոքրաչափ նյութերի հետ, որտեղ անգամ ֆիզիկայի օրենքները անսովոր են գործում մեզ համար:

http://masis.tv/component/option,com_afm/pid,113/vfile,1148/lang,hy/

http://www.panarmenian.net/arm/photoset/1982

 

Aucun commentaire: