lundi 17 décembre 2012

Սամվել Կարապետյանը ծխելու մասին

Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի նախագահ Սամվել Կարապետյանը իր տեսաբլոգում կիսվել է ծխելու մասին մտքերով:
«Մենք շատ ենք ծխում, որովհետև մեր պարտքերի տերը չենք»,- ասել է Սամվել Կարապետյանը՝ հիմնավորելով իր տեսակետը:

Aucun commentaire: