mardi 24 janvier 2012

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարության Արտաքին գործերի հանձնախմբի դիմումն ուղղված Ֆրանսիայի արտաքին գործերի

նախագահ Ալան Ժուբբեին.

Aucun commentaire: