mardi 4 novembre 2008

Հայաստանի ազատագրված տարածքը՝ պատմության դասերի լույսով

Երկիր Մեդիայի եթերում՝ «Եռման կետ» հաղորդաշարում կայացավ սատ կարևոր հեռուստաքննարկում՝
«Հայ քաղաքական միտքը և Հայաստանի ազատագրված տարածքը՝ մեր պատմության լույսի տակ»։«Եռման կետ» - Երկիր Մեդիա - 03.11.2008
http://blog.ararat-center.org/?p=130#comment-245

Aucun commentaire: