mercredi 7 mai 2008

Արարատի հիաշուք պատկերը


Երկար տարիներ ի վեր «Արմինկո» ընկերությունը իր կայքէջից ուղղիղ եթերում հեռարձակում է Արարատի հիաշուք պատկերը։

Հայոց ալեհեր, սուրբ լեռանն ուղղված կայքէջի տեսախցիկը ամեն վայրկյան արձանագրում է լույսի և ստվերի փոփոխությունները, անմոռանալի բնապատկերնները։
http://www.arminco.com/am/livewebcam/

Aucun commentaire: